Proktolog. Jakość usług medycznych

Jakość usług medycznych świadczonych okazuje się nie wystarczająca. Pacjenci wymagają, aby jakość była odpowiednia do ich wymagań, tj. oczekiwanych korzyści zdrowotnych i zadowolenia. Z obserwacji wynika, że głównym celem marketingu (np. Internet)  jest generowanie popytu, a nie zapewnienie satysfakcji przez wskazywanie podmiotów świadczących leczenie wysokiej jakości. Usługa medyczna profesjonalnej jakości powinna opierać się między innymi na: specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, wysokich kwalifikacjach reprezentujących autonomiczne  dyscypliny często w zakresie poszczególnych narządów, osobowości specjalisty i postępowaniu zgodnie z etyka lekarską. Nadal obowiązuje nakaz świadczenia usług medycznych zgodnie z aktualna wiedzą. Jakość leczenia powinna być wyznacznikiem współczesnego marketingu w ochronie zdrowia. Kolejne pseudo reformy i uruchomienie mechanizmu rynkowego wpłynęły na zmiany mentalności potencjalnego pacjenta. Wśród wielu istnieje zróżnicowanie pod względem zasobu informacji i wiedzy na temat chorób i ich leczenia.

Portale medyczne pośredniczące w promowaniu lekarzy za pomocą tzw. „wizytówek” (opis świadczonych usług oraz dane kontaktowe) nastawione są jedynie na rozbudowę zasobów z podmiotami, a nie fachowe przedstawianie promowanej usługi leczniczej. Nie mają one na celu dotarcie do pacjenta z informacjami o jakości i skuteczności świadczeń. Jest to istotne dzisiaj, ponieważ rynek medyczny coraz częściej przypomina zwykły rynek konsumencki. Na indywidualnych stronach internetowych (ale nie zawsze) w większym stopniu docieramy do informacji, dzięki którym pacjent będzie wiedział, czego się spodziewać podczas wizyty u danego lekarza. Niektóre portale umożliwiają użytkownikom ocenę lekarza i jakości jego usługi.

To oczywiście ma dobre i złe strony. Oceny mogą być sugerowane przez zainteresowanych lub pisane przez pacjentów roszczeniowych a niekiedy i niezrównoważonych. Bardziej zobiektywizowana ocena zawierałaby zestaw wcześniej opracowanych punktów, poruszających takie aspekty jak np.: lokal, podejście do pacjenta, czas mu poświęcony i samo leczenie oceniane w skali analogowo-wzrokowej.

Ocena wyników leczenia, a więc jego jakość oraz samego lekarza, mogą dać pacjentowi możliwość najlepszego wyboru specjalisty w danej dziedzinie medycyny. Czy każdy chirurg ogólny jest dobrym proktologiem czy flebologiem? Najczęściej jest to lekarz pracujący w społecznej służbie zdrowia, który w trybie „po godzinach” dorabia jako proktolog czy flebolog. Pamiętajmy, że czynnikiem ryzyka niepowodzenia leczenia jest często lekarz bez wiedzy specjalistycznej i bez stosownego doświadczenia, a zatem lekarz, którego krzywa uczenia jest krótka a liczba przeprowadzonych zabiegów mała.

Powinno się zwracać uwagę na te dwa czynniki: wiedza oraz doświadczenie.

Istotne są szczegóły, które pacjent powinien znać (najczęściej diabeł tkwi w szczegółach), takie jak np.:

    • czy zabieg leczenia hemoroidów metodą Barrona to dwa, czy trzy etapy – w zależności od zaawansowania
    • jaka jest liczba pierścieni założonych na guzki krwawnicze
    • czy cena za wyleczenie z małym prawdopodobieństwem nawrotu to jeden zabieg, czy kilka etapów
    • jakie mogą wystąpić powikłania, szczególnie dolegliwości bólowe

Nawrót choroby po zabiegu wybraną metodą wykonanym w sposób nieprofesjonalny oraz duże dolegliwości bólowe degradują metodę, a opinie pacjentów są najczęściej negatywne.