Andrzej Nowicki

Nowicki Andrzej, ur. 6.11.1950 r. 1975 r. – lek. med. WAM. 1987 r. – dr n. med. Centrum Onkologii – Instytut Warszawa – „Znaczenie rokownicze niedrożności mechanicznej u chorych z rakiem jelita grubego”. Specjalizacja – chirurgia ogólna II st., chirurgia onkologiczna II st. Ost. – Kierownik Okręgowej Poradni Onkologicznej WSZK w Bydgoszczy, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej RCO w Bydgoszczy. Aktualnie – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Onkologicznego.

proktolog Bydgoszcz

 

W 1995 r. pobyt w Szpitalu Uniwersyteckim w Calgary (Kanada) – wizytujący profesor.
Od 1991 do1998 roku współpracował z prof. W. Jędrzejczakiem – Kierownikiem Zakładu Immunologii CSK WAM w Warszawie oraz z zespołem kierowanym przez prof. dr hab. n. med. Bronisława Zacharę.
Wraz z zespołem prof. dr hab. n. med. Bronisława Zachary w roku 1993 otrzymał II nagrodę Bydgoskiej Fundacji Onkologicznej za pracę pt. „The distribution of selenium and glutathione peroxidase in blood and malignant tissue of breast cancer patients”.
W 1994 roku otrzymał indywidualną nagrodę Bydgoskiej Fundacji Onkologicznej za cykl prac nad aktywnością makrofagów w zwalczaniu nowotworów. SZ – proktologia, flebologia, kriochirurgia, immunologia nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistej immunoterapii nowotworów badania doświadczalne i kliniczne.
1998 r. Dr hab. n. med. WAM – „Wykorzystanie lipopolisacharydów pałeczek okrężnicy w leczeniu nowotworów złośliwych. Badania doświadczalne i próby kliniczne”. IO – wykazanie, że makrofagi wytwarzane pod wpływem M-CSF nie pełnią funkcji przeciwnowotworowych, a pełnią rolę pro nowotworową w regulacji wytwarzania włókien tkanki łącznej stanowiącej podścielisko guzów oraz w regulacji wytwarzania naczyń krwionośnych odżywiających guz.
Z dniem 01.12.2007 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Od października 2018 roku – obecnie – Bydgoska Szkoła Wyższa.

Członkostwo w organizacjach:
Dr hab. n. med. Andrzej Nowicki, prof. nadzw. jest członkiem:
Towarzystwa Chirurgów Polskich
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Polskiego Klubu Proktologicznego

Członek Rady Naukowej i recenzent czasopism:
Współczesna Onkologia – Contemporary Oncology
Journal of Nursing & Care
Global Journal of Breast Cancer Research

Więcej na stronie andrzejnowicki.wordpress.com oraz w Wikipedii pod hasłem https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Nowicki_(lekarz)