Zastosowanie technik kriochirurgicznych w chirurgii jednego dnia

Chirurgia jednego dnia – system leczenia chirurgicznego obejmujący odpowiednie procedury lecznicze w znieczuleniu ogólnym i miejscowym nie wymagające hospitalizacji.
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA (historia)

  • 1909 – NICOLLI z Glasgow przedstawił wyniki leczenia dzieci w ramach chirurgii jednego dnia
  • 1989 – BEWAN (Wielka Brytania) przeanalizował przydatność oddziałów chirurgicznych do tego typu leczenia
  • 1990 – Komisja Rządowa w Wielkiej Brytanii wprowadziła 20 procedur chirurgicznych do zastosowania w ramach chirurgii jednego dnia
  • 1990 – powstaje BRYTYJSKIE STOWARZYSZENIE CHIRURGII JEDNEGO DNIA
  • 1992 – BRYTYJSKIE KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGÓW opracowało wytyczne leczenia w ramach chirurgii jednego dnia

Rozwój chirurgii jednego dnia wspomaga ZJAZD CHIRURGII AMBULATORYJNEJ organizowany co 2 lata w Brukseli

ZASADY KLINIKI JEDNEGO DNIA

proktologia
 1. Standaryzacja leczenia
 2. Jasne i zrozumiałe wytyczne dla personelu i pacjentów
 3. Dokładnie określone ogólne i chirurgiczne kryteria kwalifikacyjne do leczenia
 4. Kontrola jakości leczenia
 5. Zapewnienie dobrej organizacji i wyposażenia obiektów.

KLINIKA CHIRURGII JEDNEGO DNIA (zalety)

 • akceptacja szczególnie przez ludzi, którzy nie lubią pobytu w szpitalu
 • duża liczba leczonych pacjentów
 • zmniejszenie liczby oczekujących na zabieg
 • mniejsze ryzyko zakażeń
 • korzyści ekonomiczne
 • system stosunkowo łatwy do wdrożenia
 • kwalifikujące do operacji w ramach chirurgii jednego dnia
 • dobry wyjściowy stan ogólny
 • brak złych lub niepewnych czynników rokowniczych chorób współistniejących
 • pacjenci bez znacznej nadwagi
 • zapewniona opieka w domu
 • możliwość szybkiego transportu do szpitala

PRZYKŁADY PROCEDUR CHIRURGICZNYCH W CHIRURGII JEDNEGO DNIA

ginekologia

– CHIRURGIA OGÓLNA: operacje przepuklin, operacje żylaków kończyn
dolnych, operacje proktologiczne, amputacje, operacje tarczycy.
– ONKOLOGIA: wycięcie nowotworów skóry, tkanek miękkich, operacje sutka,
zabiegi rekonstrukcyjne, wycięcie obwodowych węzłów chłonnych.
– OPERACJE LAPAROSKOPOWE
– ZABIEGI ENDOSKOPOWE
– OPERACJE Z ZAKRESU INNYCH SPECJALNOŚCI ZABIEGOWYCH:
urologia, ginekologia, laryngologia.
– DIAGNOSTYKA INTERWENCYJNA
– ZABIEGI WEWNĄTRZNACZYNIOWE
– KRIOCHIRURGIA KRIOCHIRURGIA (definicja) – zabiegi polegające na uszkodzeniu chorej tkanki
przez jej zamrożenie.

1. EFEKT RADYKALNY
– tkanka zamrożona zostaje przez organizm zdemarkowana, a w jej miejsce powstaje nowa.
2. EFEKT ODWRACALNY
– dotyczy niektórych tkanek, np. kości, nerwów.
2.1. KRIOANALGEZJA
– zamrożony nerw zostaje wyłączony (-4°C znosi uczucie bólu), a następnie regeneruje się
w czasie kilku tygodni do sześciu miesięcy.
2.2. ZAMRAŻANIE KOŚCI
Jeżeli nowotwór nacieka na tkanki miękkie lub kości i zostanie poddany kriochirurgii, to tkanki objęte
zmianą (wraz z kością) zostaną zdemarkowane, a kość zdrowa uwapni się
i unaczyni w ciągu kilku miesięcy.

ZALETY KRIOCHIRURGII

NOW-MED NOW-MED

  • wykonywanie zabiegów w ramach chirurgii jednego dnia lub z krótką hospitalizacją,
  • niewielka bolesność,
  • w wybranych zabiegach zastąpienie znieczulenia ogólnego lub zop. znieczuleniem miejscowym z sedacją,
  • stosunkowo krótki czas zabiegu,
  • mała liczba powikłań,
  • mniejsze dolegliwości pooperacyjne,
  • powtarzalność metody,
  • krótkie cięcia skórne (minilaparotomia, flebektomia),
  • wykonanie zabiegu u pacjentów niewyrażających zgody na tradycyjny zabieg chirurgiczny
  • lub u chorych z poważnymi chorobami towarzyszącymi.

ZASTOSOWANIE KRIOCHIRURGII

proktologia

– dermatologia
– proktologia
– flebologia
– onkologia
– ginekologia
– urologia
– laryngologia
– torakochirurgia
– okulistyka
– kardiochirurgia

tel. 602 383 210tel. 602 383 210DERMATOLOGIA

  • zmiany przednowotworowe
  • nowotwory łagodne, np. naczyniak jamisty
  • nowotwory złośliwe
  • kriopiling, stany zapalne, (leczenie uzupełniające)
  • inne choroby skóry, np. bliznowiec.

ZASTOSOWANIE KRIOCHIRURGII
W PROKTOLOGII

  • guzki krwawnicze – LIGATOR + KRIODESTRUKCJA ZADZIERZGNIĘTEGO GUZKA
  • szczelina odbytu – KRIODESTRUKCJA SZCZELINY + BOCZNE PRZECIĘCIE ZWIERACZA WEWNĘTRZNEGO
  • przetoka odbytu – KRIODESTRUKCJA PRZETOKI + WYCIĘCIE UJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO
  • przerosłe brodawki – KRIODESTRUKCJA
  • kłykciny kończyste – KRIODESTRUKCJA
  • polipy po weryfikacji histopatologicznej
   – KRIODESTRUKCJA

FLEBOLOGIA

 • kriostriping
 • krioobliteracja
tel. 602 383 210tel. 602 383 210GINEKOLOGIA

  • ablacja endometrium

ONKOLOGIA

  • pierwotne i przerzutowe nowotwory wątroby (laparoskopia, laparotomia)
  • leczenie uzupełniające wznów miedniczych raka odbytnicy
  • rak prostaty (leczenie w zamyśle radykalne, leczenie paliatywne)
  • uzupełniająca kriochirurgia guzów kości
  • kriochirurgia mięsaków tkanek miękkich
   (I. faza badań klinicznych)
  • paliatywna kriochirurgia raka tchawiczno-oskrzelowego
  • paliatywna kriochirurgia raka odbytnicy (niedrożność, zagrażająca niedrożność)
  • stany przedrakowe i wybrane
  • nowotwory jamy ustnej i gardła
  • nowotwory narządu rodnego

KARDIOCHIRURGIA

  • leczenie tachykardii

TORAKOCHIRURGIA

 • zmniejszenie bólu pooperacyjnego (minitorakotomia)

KRIOCHIRURGIA INNE

 • kriochirurgia przewlekłych uszkodzeń nerwów skórnych
 • leczenie torbieli kostnych

ZASTOSOWANIE KRIOCHIRURGII
W TECHNIKACH MAŁOINWAZYJNYCH

 • laparoskopia
 • endoskopia
 • minilaparotomia

KRIOCHIRURGIA
– BADANIA PRZEDKLINICZNE

 • guzy nerek i nadnerczy (kriochirurgia laparoskopowa i otwarta)
 • kriochirurgia raka sutka

 

Powrót